ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΕΒΕΚΚΑ Ι.Κ.Ε.

 

 Μάρω Παπαδάκη , Σ. Δημητρακάκη 41γ Χανιά

Η Μάρω Παπαδάκη κατέχει 1.000 εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία αποτελούν και εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές και ποσοστό 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Μάρω Παπαδάκη

Γιώργος Παπαδάκης

ΡΕΒΕΚΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το συνολικό κεφάλαιο αξίας 10.000 ευρώ συνίσταται αποκλειστικά απο

κεφαλαιουχικές εισφορές (δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές).   

141701758000

Δήμος Πλατανιά Π.Ε. Χανίων περιφέρειας Κρήτης, οδός Κυδωνίας Πλατανιάς Χανίων.